Kørsel

Kørsel

Kørselsgodtgørelse i din virksomhed

 

Er du selvstændig og bruger du din egen bil i virksomhedsøjemed? Så er dette indlæg interessant for dig.

Som selvstændig kan du nemlig fratrække udgifter i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel. Man anvender Skatterådets satser for kørselsgodtgørelse til beregningen heraf.

I 2021 kan du for de første 20.000 km fratrække 3,44 kr. pr. kørte km. Hvis du kører mere end 20.000 km erhvervsmæssigt er satsen 1,9 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

OBS: Hvis du anvender reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse må du ikke i virksomheden fratrække de faktiske udgifter til bilen (fx brændstof, reparation, afskrivninger mv.).

Krav til kørselsgodtgørelse

For at kunne beregne din kørselsgodtgørelse skal du først og fremmest have fat i en nem og overskuelig ‘kørebog’ hvori du notere al din kørsel. Kørebogen bruger du til at dokumenterer din erhvervsmæssige kørsel. Det er vigtigt at privat og virksomhedskørsel holdes adskilt.

Der findes mange gode apps til dette. Det vigtigste er at din kørebog opfylder nedenstående krav:

  • Notér hvad kilometertælleren står på ved indkomstårets begyndelse og indkomstårets slutning
  • Ved hver erhvervsmæssig kørsel skal du notere følgende:
  • Hvad der står på kilometertælleren ved start
  • Hvad der står på kilometertælleren når den erhvervsmæssige kørsel er slut
  • Dato
  • Formålet med den erhvervsmæssige kørsel
  • Adresse(r) som der køres til og fra

Selskab kontra personlig ejet virksomhed

Hvis du ejer et selskab kan du fra selskabet få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed.

Som indehaver af en personlig ejet virksomhed udbetaler du som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse direkte til dig selv på samme måde som i selskabet, men du kan få lov til at fratrække den beregnede kørselsgodtgørelse fra i din skattepligtige indkomst.

Bogføring af kørsel

Kørselsgodtgørelsen skal bogføres som en driftsudgift hvad enten du har et selskab eller en personlig ejet virksomhed. Hvis du ikke i forvejen har en konto for kørselsgodtgørelse i din kontoplan, vil jeg anbefale at du får en oprettet. 

Selve bogføringen af den skattefri kørselsgodtgørelse sker således:

  • Debet på kontoen for kørselsgodtgørelse (udgiftskonto i regnskabet)
  • Kredit på kontoen for mellemregningen med dig som ejer (passiv-konto i regnskabet)

I tvivl angående hvordan din kørsel skal bogføres?

Er du stadig i tvivl angående om du har helt styr på ovenstående i forbindelse med dit regnskab? Så kontakt mig endelig, så er jeg klar til at hjælpe dig.