Skat og moms

Selvstændig erhvervsdrivende

En selvstændig erhvervsdrivende er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud.

At være selvstændig erhvervsdrivende betyder blandt andet at:

  • Virksomheden er regnskabspligtig
  • Der opkræves B-skat i 10 rater
  • En del af indkomsten kan overføres til medarbejdende ægtefælle
  • Driftsudgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst
  • Virksomheden kan vælge at beskattes i henhold til virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Hos Ajdo kan vi rådgive og assistere med skattemæssige forhold for selvstændig erhvervsdrivende, så du undgår en for stor skatteregning. Vi hjælper med skatteoptimeringen, så du får mest muligt ud af din investering i din virksomhed.

Virksomhedsskatteordningen / Virksomhedsordningen

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du ofte vælge at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven – den såkaldte virksomhedsskatteordning. Fordelene ved at vælge virksomhedsskatteordningen kan være mange, men det vigtigste er at virksomhedens overskud kan opspares til en lav beskatning (22%) og renteudgifter kan fradrages i personlig indkomst og dermed opnås der et højere skattefradrag for renteudgifterne.

Hos Ajdo kan vi assistere med virksomhedsordningen, hvilket ikke er en selvfølge at alle revisorer kan, da det ikke er en ukompliceret ordning.